Երաշխիք

Երաշխիքային սպասարկում չի կիրառվի այն դեպքում երբ

ա) տեղի է ունեցել նորմալ մաշվածություն և սպառում
բ) հրահանգներին չեն հետևել
գ) մարտկոցի վրա փոփոխություններ են կատարվել
դ) անզգույշ, անփույթ կամ սխալ է օգտագործվել:

Կարևոր նշում. Մարտկոցի ծառայության ժամկետը պայմանավորվում է մասնավորապես օգտակար ծառայության ժամկետով և ճիշտ օգտագործմամբ: Բողոքի հիմնավորված լինելը կորոշվի ելնելով նշված գործոններից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.