Սպասարկում

  • Մարտկոցը պահել մաքուր և չոր վիճակում:
  • Եռամսյակը մեկ ստուգել էլեկտրոլիտի մակարդակը  և  կարգավորել այն թորած ջրի օգնությամբ:
  • Եթե Էլեկտրոլիտի խտությունը 1.20կգ/լ է կամ ավելի քիչ, ամբողջապես վերալիցքավորել մարտկոցը: 6 խցաններից  որևէ մեկի վնասման պարագայում, խցանը փոխարինել միայն նմանատիպ պարույրաձև խցանով:!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.