Տեղադրում

  • Մարտկոցը տեղադրելուց առաջ հանել նրա դրական բևեռի պաշտպանիչ կափարիչը և դնել այն հանված (հին) մարտկոցի արտանցիչի վրա` կարճ միացումից խուսափելու համար:
  • Մաքրել և մեքենաների համար նախատեսված քսանյութով,  թեթևակի յուղել արտանցիչներն ու հաղորդալարերի ծայրամասերը:
  • Մարտկոցը միացնելիս առաջինը ամրացնել դրական և հետո միայն բացասական բևեռները, ստուգել ծայրակալների ապահով ամրացված լինելը:
  • Համոզվել, որ մարտկոցը հուսալիորեն ամրացված է տրանսպորտային միջոցին՝  տատանումներից խուսափելու համար:
  • Մարտկոցը պահել մաքուր և չոր վիճակում:
  • Չթեքել և չշրջել մարտկոցը` էլեկտրոլիտի արտահոսքից խուսափելու համար:
  • Պարբերաբար ստուգեք (երեք ամիսը մեկ անգամ) թթվային մակարդակը եւ կարգավորեք թորած ջրով: Ջրի բարձր սպառման դեպքում ստուգեք գեներատոր կարգավորիչը: Եթե թթվային կոնցենտրացիան կազմում է 1,20 կգ / լ կամ պակաս, լիցքավորեք մարտկոցը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.